Ubytování na pronájem

Naše truhlářství je tu, abychom Vám usnadnili proces zajištění dotace. Máme tu pro Vás informace a rady ohledně Vašich možností získání finanční podpory na úsporná opatření prostřednictvím programu NZÚ Light. Pokud se ptáte, zda máte nárok na tuto dotaci, neváhejte se poradit s námi. Můžeme Vám poskytnout potřebné informace a směrovat Vás správným směrem.

Výměna vchodových dveří

Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.

Kolik získáte?

18 000 Kč na dveře / až 150 000 Kč

  • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
  • Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022
  • V případě vchodových dveří v bytech bude dotace poskytnuta na výměnu dveří vedoucích do exteriéru např. na pavlač

Kdo může žádat?

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci
  • Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
  • Členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě

Pozn.: Žadatelé musí být v rodinném domě, rekreačním objektu nebo v bytě trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.